Pilot

Limfjorden
Limfjorden

Pilot til Limfjorden

Limfjorden er et uregelmæssigt sund, som adskiller Nordjylland fra det øvrige Jylland.

Overflade på godt 1500 km2 og en kystlinje på omkring 2000 km – største fjordområde i Danmark.

Ved sejlads på Limfjorden, skal man være i besidelse af opdaterede søkort, dækkende fra Hals til Thyborøn.

Mod øst mellem Hals og Løgstør udgør Limfjorden et 1-2 km bredt løb, hvor der sejles i et flodlignende afmærket sejlrende, der ved Nibe bliver til en bredning.

Østgående igennem draget
Østgående igennem draget – 12 sek.m. fra vest

Ved sejlads i sejlrender, lad være med at sejle direkte fra kost til kost når løbet bugter sig (skære hjørner), følg sejlløbet.

Hvis I er uheldig at få tang i skruen, slå kraftig bak med motoren, så bliver det slået af.

Dybderne uden for sejlrenden er begrænset fra 0 til 2-3 m – følg godt med i søkortet, så giver det ingen problemer.

Følg med i vejrudsigter, ved mere en 10-12 sek.m. vind og modstrøm på 1-2 knob fra vest (strømmer vender 2 gange i døgnet), kan det drille med at forcere sejlløbet fra Ålborg til og med Løgstør rende,  afhængig af bådens størrelse og motorkraft.

Tips: Tjek om DMI.DK og YR.NO er enige om vejret.

Hvis vejret er godt, fortsæt sejladsen ud af renden, I kan altid tage Løgstør havn når I sejler østpå.

DMI.DK

På DMI.DK havprognoser kan man følge hvorledes vejret udvikler det sig.
På DMI.DK havprognoser
kan man følge hvorledes vejret udvikler det sig.

YR.DK

På YR.NO kan man følge hvorledes vejret udvikler det sig time for time.
På YR.NO kan man følge hvorledes vejret udvikler det sig time for time.

Vest for Løgstør åbner Limfjorden sig til et spændende og sejlbart farvand med på mere en 3 meter, idet man afhængig af vejret/vinden kan sejle vest eller øst om Livø, Fur og Mors.

Feggersund forbinder Løgstør og Thisted Bredninger. Fra de nordlige bredninger fører tre sunde med mindre vige sydpå og adskiller Thy, Mors, Salling og Himmerland: mod vest Vildsund, der går over I Nessund, i midten Salling Sund og mod øst Hvalpsund der fører sydpå til Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.

Mod vest fører Oddesund fra Venø Bugt ud mod Nissum Bredning, videre frem til Thyborøn Kanal og ud i Vesterhavet. I Nissum Bredning kan der stå en del sø ved vindstyrker over 10 sek. m. fra vest.

Vestvinden er fremherskende i Limfjorden, der skal arbejdes lidt for at komme til Thyborøn, når I skal øst på lænser i med vinden.

Afstande i Limfjorden er over kommelige:

 • Hals – Ålborg: 17 sømil
 • Hals – Nibe: 29 sømil
 • Hals – Aggersundbroen: 39 sømil
 • Hals – Løgstør: 41 sømil
 • Hals – Skive: 69 sømil
 • Hals – Nykøbing Mors: 59 sømil 64
 • Hals – Thisted: 61 sømil
 • Hals – Vildsundbroen: 64 sømil
 • Hals – Struer: 79 sømil
 • Hals – Oddesundbroen: 75 sømil
 • Hals – Lemvig: 86 sømil
 • Hals – Thyborøn: 90 sømil
Sådan kan Limfjorden også være.
Foto taget fra øster strand ved Struer – Flot!.